VIPO a. s.

Rating a informácie o VIPO a. s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre VIPO a. s. 45712 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 73. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9917% spoločností je horších ako VIPO a. s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti VIPO a. s." href="http://vipo.sk-rating.com/">
   <img src="http://vipo.sk-rating.com/vipo.png" width="150" height="25" alt="Rating VIPO a. s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating VIPO a. s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia